OVER

De Stichting Oudheidkamer “Beilen” is opgericht op 26 februari 1960.
De Stichting stelt zich ten doel het verzamelen van oudheidkundige en cultuurhistorische zaken, het ter bezichtiging stellen daarvan en het verspreiden van kennis en ontwikkeling op oudheidkundig en cultuurhistorisch gebied.

De collectie van de Oudheidkamer werd na de oprichting eerst een tijdlang opgeslagen in het Gemeentehuis.
Daarna kon de verzameling worden tentoongesteld in het oude Gemeentehuis aan het Wilhelminaplein te Beilen, welk gebouw inmiddels is afgebroken. Sinds 1980 beschikt de Oudheidkamer over een eigen expositieruimte in het gebouw van de Bibliotheek aan de Kampstraat.

Onze collectie bestaat onder meer uit Chinees porselein, Delfts- en ander aardewerk, gouden en zilveren voorwerpen en schilderijen van Egbert van Drielst (1745 – 1818), Alphonse Stengelin (1852 – 1938) en Reinhart Dozy (1880 – 1947).

Verder zijn ook een aantal oude gebruiksvoorwerpen tentoongesteld, evenals een fraaie collectie oorijzers.

Sinds 2003 ook meubels en porselein van de Drentse dichter Roel Reijntjes (1923 – 2003).

Daarnaast heeft de Oudheidkamer een zeer uitgebreide verzameling ansichtkaarten van Beilen en de tot de gemeente behorende dorpen.
Tevens worden oude films getoond over het leven en werken in Beilen in de jaren dertig en zestig van de vorige eeuw.

De Oudheidkamer heeft sinds medio 2011 een voorlopige Museum Registratie